Przykłady tranzytów

Solar_system_scale-2

Niedawno zespół Keplera ogłosił odkrycie pięciu gwiazd, z których każda posiada układ planetarny złożony z kilku planet (Steffen i in., 2010). Zdjęcie po lewej przedstawia wykres krzywej blasku gwiazdy SPH10102031 (Kepler ID 10723750) w pierwszym kwartale (Q1). Widać na nim dwa spadki jasności spowodowane przez tranzyty dwóch różnych planet. Tranzyty nie powtarzają się, ponieważ okresy orbitalne tych planet są dłuższe od badanego przedziału czasu. Pierwszy spadek jasności spowodowany jest przez planetę mniej więcej wielkości Jowisza. Aby pokazać typowy, prostokątny kształt wykresu w miejscu tranzytu planety, na zdjęciu po prawej prezentujemy powiększenie drugiego przypadku tranzytu. Tranzyt ten ma głębokość ok. 0,25%, co przy zakładanym promieniu gwiazdy pozwala stwierdzić, że promień tej planety jest ok. 7,6 razy większy od promienia Ziemi (czyli planeta ta jest większa od Neptuna, ale mniejsza od Jowisza).

SPH10102031 SPH10102031b

Poniżej przedstawiamy wykresy krzywych blasku dwóch innych gwiazd z pracy Steffena i in. z 2010 roku. Zdjęcie po lewej przedstawia krzywą blasku gwiazdy SPH10120491 (Kepler ID 8394721) w pierwszym kwartale. Widać na nim spadki jasności spowodowane przez tranzyty trzech różnych planet! Jeden z nich jest bardzo wyraźny i spowodowany przez planetę o promieniu 6,5 razy większym od promienia Ziemi. Planeta ta dokonuje tranzytu tylko raz w ciągu 35 dni. Na wykresie widać również tranzyty dwóch innych planet, które są nieco mniej wyraźne. Ich promień jest zaledwie kilka razy większy od promienia Ziemi. Jedna z tych planet dokonuje tranzytu co 13,5 dnia, a druga – co 27,4 dnia.

SPH10120491 SPH10017624

Zdjecia po prawej przedstawia wykres krzywej blasku gwiazdy SPH10017624 (Kepler 5972334). Widać na nim trzy spadki jasności spowodowane przez planetę wielkości Jowisza, której okres orbitalny trwa 15,4 dnia. Na tym wykresie druga planeta, o promieniu dwukrotnie większym od promienia Ziemi i okresie orbitalnym trwającym 2,4 dnia, jest praktycznie niezauważalna.

Aby lepiej przyjrzeć się wykresom oraz trochę poćwiczyć swoje umiejętności, przejdź do fantastycznych przykładów poniżej i używając zoomu, postaraj się zlokalizować tranzyty (niestety, nie będziesz mógł zapisać swoich wyników).

SPH10102031

SPH10120491

SPH10017624

Advertisement

About The Zooniverse

Online citizen science projects. The Zooniverse is doing real science online,.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: