Przykłady problemów z danymi w trzecim kwartale

Przeglądając dane z trzeciego kwartału (Q3), można natknąć się na kilka nowych, niespotykanych wcześniej problemów z danymi. Poniżej przedstawiam kilka przykładów zakłóceń, jakie można napotkać podczas klasyfikacji. Powstały one najprawdopodobniej w procesie przetwarzania danych, mającym na celu wyeliminowanie błędów aparatury. Zakłócenia te na wykresie wyglądają zwykle jak duża litera V. Ich jasność najpierw maleje, a potem rośnie lub na odwrót – najpierw rośnie, a potem maleje. Inny rodzaj zakłócenia, jaki może się pojawić, wygląda jak fragment krzywej blasku (dłuższy niż ok. 20 punktów) przesunięty w dół lub w górę wzgledem reszty wykresu. Efekty te nie są spowodowane tranzytami planet i należy je ignorować podczas poszukiwań tranzytów w pozostałych częściach wykresu. Po czym można łatwo rozpoznać zakłócenie? Zwykle opisane kształty V i przesunięcia wykresów pojawiają się przed lub po lukach w wykresie.

Luki w krzywych blasku nie są spowodowane tranzytami planet pozasłonecznych. To fragmenty, na temat których nie posiadamy danych.Mogą one wynikać z przerw w prowadzeniu obserwacji przez Teleskop Kepler (który funkcjonował akurat w trybie bezpiecznym albo wykonywał obrót w kierunku Ziemi w celu przesłania danych) lub z niskiej jakości danych (najprawdopodobniej za sprawą kosmicznego promieniowania padającego na detektor).

Udanych łowów!

Advertisement

About The Zooniverse

Online citizen science projects. The Zooniverse is doing real science online,.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: